Spring naar content

Wat betekent de ketenregeling voor uitzendkrachten?

De ketenregeling bepaalt hoe vaak en binnen welke periode je werknemers een tijdelijk contract kunt aanbieden. Daarmee wil de overheid flexibel personeel een zekere mate van bescherming en zekerheid bieden. Ze komen sneller in aanmerking voor een ‘vast contract’. Wat betekent dit voor de contracten die ELBA met zorgprofessionals aangaat?

De wettelijke ketenbepaling bij de meeste werkgevers stelt dat een werknemer niet meer dan 3 contracten voor bepaalde tijd mag krijgen. Daarna heeft hij of zij recht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de CAO van de werkgever anders oordeelt. De 3 tijdelijke contracten mogen een aaneengesloten periode van maximaal 24 maanden beslaan. Onderbrekingen minder dan 6 maanden tellen daarin mee! Pas als een werknemer langer dan 6 maanden níet in dienst is geweest, begint de keten opnieuw. Sinds 1 januari 2020 geldt deze regeling ook voor ‘payroll-medewerkers’.

Maar, voor uitzendkrachten geldt een andere situatie. Bij ELBA hanteren we de CAO van brancheorganisatie NBBU, die een afwijkende ketenregeling van 4 fasen hanteert:

Fase 1 en 2

In de eerste 78 weken van een contract tellen alleen de gewerkte weken mee in de ketenbepaling. Daarin is het uitzendbeding opgenomen: De arbeidsovereenkomst eindigt zodra de inlener de opdracht beëindigt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. In deze fase is ook sprake van ‘uitsluiting van loondoorbetalingsplicht’, wat feitelijk betekent: geen werk, geen loon. De eerste 26 weken is fase 1. Men doet hier nog geen pensioenopbouw. Na de eerste 26 weken volgt fase 2 en bouwt men wel pensioen op (StiPP Basis). In deze fase mag een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten.

Sinds de invoering van de wet WAB moet de flexibele kracht na 52 weken een aanbod krijgen voor een vast aantal uren, ofwel een ‘vervasting van uren’. Hiermee vervalt in principe het uitzendbeding.

Fase 3

Na 78 weken stroomt de uitzendkracht in fase 3 in. Hier worden maximaal 6 tijdelijke contracten gesloten, over een periode van maximaal 4 jaar. Dit zijn uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd en zonder uitzendbeding, tenzij uitdrukkelijk een overeenkomst voor onbepaalde tijd zónder uitzendbeding is overeengekomen. In deze fase gaat het ‘StiPP Plus’-pensioen in.

Fase 4

In fase 4 is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat hij een vast dienstverband bij de uitzend- of detacheringsorganisatie heeft. Oftewel: bij ELBA.

Gerelateerde items

Werkgeluk

Werkgeluk Tegenwoordig een heel hip begrip, maar wat is werk geluk nu eigenlijk? Werkgeluk is meer dan alleen…


Lees meer

Nieuwe vacatures Jeugdzorg!

    Voor een mooie jeugdzorgorganisatie zijn we opzoek naar gemotiveerde professionals die echt het verschil willen maken!…


Lees meer

Bloemen en chocola!

Vandaag werden wij op kantoor blij verrast met chocola en een prachtige bos bloemen. David is deze persoonlijk…


Lees meer

ELBA is sponsor!

  Elba wil ook investeren in onze jeugd en vindt sport heel belangrijk. 1 team 1 taak! #togethereveryoneachievesmore#hcbaarle#sponsor#youngathletes


Lees meer